Evropsky socialni fond OPZ logo

Prádelna - nový provoz v sociálním podniku ZAHRADA 2000 Reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010413

Modernizace naší prádelny bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost.

V regionu Jesenicka není dostatek míst, která by odpovídala nárokům na zaměstnávání osob s duševním onemocněním (snížený úvazek, časté přestávky, podpora, potřeba asistence, atd.). Jesenicko je odlehlý region, se špatnou dopravní dostupností. Součástí života v regionu je vysoká míra rizika sociálního vyloučení.

V rámci tohoto projektu vznikl nový provoz Prádelna, ve kterém společnost ZAHRADA 2000 z. s. zaměstnává převážně osoby se zdravotním postižením, přednostně osoby s duševním onemocněním. Při aplikaci principů sociálního provozu využíváme zkušeností z poskytování sociálních služeb duševně nemocným osobám.

Organizace ZAHRADA 2000 z. s. má se zaměstnáváním OZP na pracovních místech s obdobnou náplní již zkušenosti ze cvičných pracovních míst a poskytne část potřebného vybavení pro rozjezd provozu.

Strategickým cílem bylo vytvořit trvale udržitelná pracovní místa pro OZP z oblasti Jeseníků.