Zásady ekologicky šetrného podnikání
environmentální principy

Zohledňujeme environmentální princip ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb. Při našich činnostech klademe důraz na šetrné zacházení s životním prostředím a naše zaměstnance seznamujeme s pravidly ekologicky šetrného chování na pracovišti. Zásady environmentálně šetrného podnikání jsou zdůrazňovány na poradách a zveřejněny v naší provozovně. Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme spotřeby energií a zaměstnanci jsou vedeni k šetrnému hospodaření s energetickými zdroji.

  • třídíme odpad, konkrétně: plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad, ostatní směsný odpad, a další;
  • odebíráme potřebné suroviny do výroby v maximálních velikostech a v recyklovatelných či vratných obalech;
  • v co nejvyšší možné míře používáme úsporné zářivky a energeticky úsporné zařízení a  spotřebiče;
  • využíváme recyklované tonery a prázdné náplně vracíme zpět k recyklaci;
  • upřednostňujeme elektronické zpracování dat a elektronickou komunikaci, abychom snižovali spotřebu papírů a tonerů;
  • přednostně využíváme materiály a výrobní postupy šetrné k přírodě.